Kirsan Com

Compania de construcţii Kirsan Com SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 26.10.2000. Firma are doi fondatori: Coman Sergiu Gheorghe (50%) și Gratii Artur Vladimir (50%). Directorul companiei este Novac Anatolie Ion.

La data de 21.01.2015, potrivit CÎS, Kirsan Com avea un capitalul social de 7.171.068 de lei. În 2012, firma a obţinut venituri din vânzări în sumă de 26.622.100 de lei.

Licență de activitate

Kirsan Com deține licențe, eliberare de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, pentru două genuri de activitate:

Licența A MMII – 045493, valabilă până la data de 21.08.2019, pentru „Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii”;

Licența A MMII – 045494, valabilă până la data de 21.08.2019, pentru „Activitatea de proiectare pentru construcţii, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii”.

Litigii

La 16.08.2013 ISC a sistat lucrările de construire a blocului locativ din str. A. Bernardazzi 38 (antreprenor: Kirsan Com SRL; beneficiar: Apartament Confortabil SRL). ISC a depistat numeroase abateri de la documentaţia de proiect: blocul locativ era construit cu un nivel în plus, iar la construirea fundaţiei anexei au fost deteriorate construcţiile învecinate.

La 23.08.2013 ISC, prin prescripţia nr. 0004895, a sistat lucrările de construcţie și montaj la blocurile locative din str. Armenească 110, executate de SRL Kirsan Com. Diriginte de şantier Nicolae Şişcovschi a fost sancţionat prin retragerea certificatului de atestare tehnico-profesională.

La 17.09.2013, ISC, prin prescripţia nr. 0004688, a sistat din nou lucrările de construcţie la blocul locativ din str. A. Bernardazzi 38. Motivul – abateri de la documentaţia de proiect.

La 10.10.2013, ISC a anunțat că SRL Kirsan-Com construiește patru blocuri în Chișinău cu abateri de la prevederile normative. Este vorba de bloc locativ din str. M. Lomonosov, blocul locativ  din str. A. Bernardazzi 38, blocul locativ din str. Armenească 110 şi blocul locativ din str. N. Testimiţanu 29.

În august 2012, Inspectoratul Ecologic de Stat a întocmit un proces-verbal SRL Kirsan Com pe cazul tăierii ilegale a arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi în spatele Spitalului Clinic Republican din str. N. Testimiţanu, compania fiind amendată cu 10000 lei. Prejudiciul cauzat mediului a fost estimat la suma de 120120 lei.