Interactiv

Compania de construcţii Interactiv SA a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 02.11.1995. Interactiv este o Societate pe Acţiuni de Tip Închis, iar conform art.17 al Legii 1134-XVI din 02.04.1997, evidenţa acţionarilor este dusă de către registratorul independent sau însăşi societatea. Director al companiei este Covalenco Alexandru, iar cenzor – fiica sa Covalenco Irina.

Potrivit CÎS, la data de 10.04.2015, Interactiv SA avea un capital social de 5.075.000 de lei. În 2012, compania a obţinut venituri din vânzări în sumă de 11.578.400 de lei.

Alexandru Covalenco este vicepreşedinte al filialei Rîşcani a Partidului Democrat din Moldova (PDM) şi membru al Consiliului Politic Naţional al PDM. La alegerile locale generale din 2011, A. Covalenco a candidat la funcţia consilier în Consiliul municipal Chişinău din partea PDM.

Potrivit CÎS, SA Interactiv are calitatea de fondator în trei firmei: Radio Plai SRL, Inter-Geoterm SRL şi Marilu-Med SRL.

Licenţe

Interactiv SA deține licențe, eliberare de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, pentru două genuri de activitate:

Licenţa A MMII – 030981, valabilă până la data de 10.03.2019, pentru genul de activitate „Construcţiile de clădiri şi construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii”;

Licenţa A MMII – 050292, valabilă până la data de 22.11.2020, pentru genul de activitate „Activitatea de proiectare pentru construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii”.

Litigii

În dosarul Agenția pentru Protecția Consumatorilor c Interactiv, la 08.12.2014, Judecătoria sectorului Centru a recunoscut nulitatea clauzei contractuale stabilită în p.4.1, lit.b) din contractul cu privire la investirea capitalului privat în construcția blocului locativ din str. I. Inculeț 105, care prevedea un termen mai scurt decât cel stabilit de legislația în vigoare privind înlăturarea defectelor depistate în procesul de exploatare a imobilului. Instanța a obligat compania de construcții să excludă astfel de clauze din contractele similare semnate sau care urmează a fi semnate cu alți consumatori.

În dosarul Rusanov c Interactiv, Larisa Rusanov, proprietara unui apartament din str. Inculeţ 105, s-a plâns că în martie 2009, Interactiv SA, fără motive întemeiate, a deconectat apartamentul său de la reţeaua de energie electrică, fiind reconectat peste două săptămâni, după intervenţia Procuraturii sectorului Centru. Prin hotărârea  judecătoriei Centru  mun. Chişinău din 9 octombrie 2009 acţiunea a fost admisă parţial şi s-a încasat de la SA Interactiv în beneficiul Larisei Rusanov suma de 3438,57 lei, cu titlu de prejudiciu material, şi 5000 lei, cu titlu de prejudiciu moral. În rest acţiunea a fost respinsă. Hotărârea în cauză a fost menţinută şi de Curtea Supremă de Justiţie (CSJ).