Zelinski 15

Complex locativ Zelinski 15 este construit de Reconscivil SRL (blocul nr.4 și nr.5) în baza unui contract de antrepriză cu ÎS Serviciul de Stat Asistenţă Beneficiari la Obiectele Sociale (certificat de urbanism nr.334/10 din 25.05.2010; autorizația de construire nr.761 din 22.12.2012). Autorizația de construire prevede că termenul de începere a lucrărilor de construcție este de șase luni de la data eliberarea autorizației. Durata executării lucrărilor – 12 luni din momentul începerii lucrărilor de construcție.

Despre companie

Reconscivil SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 30.05.2000. Compania are patru fondatori: Sufrai Valeriu Dumitru (51%), Stetenco Vasili Mihail (22%), Spînu Elena Grigorii (20%) și Grosu Veaceslav Vasile (7%). Directorul companiei este Valeriu Sufrai. La data de 04.11.2013, potrivit CÎS, Reconscivil avea un capitalul social de 1019189 lei.

Licență de activitate

Reconscivil deține licența A MMII – 036139, eliberată de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, pentru genul de activitate ” Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări”. Licența este valabilă până la 22.11.2015.

Litigii

La 19 iunie 2008, Curtea Supremă de Justiție a declarat nul contractul de vânzare-cumpărare nr. 8783 din 29.12.2007 a lotului nr. 09BM-07 „bloc de producere şi garaje” (amplasat în mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 14), încheiat între ÎS „Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie” şi Reconscivil. Motivul – activele ÎS „Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie” fac parte din lista bunurilor nepasibile privatizării, iar decizia de a comercializa „blocul de producere şi garaje” contravine legislației în vigoare.