Palmieri și Stele

Complexul locativ Palmieri şi Stele este construit de Galsam Service SRL în baza certificatului de urbanism nr.116/09 din 09.02.2009 şi a autorizaţiei de construire nr.59 din 13.02.2012, ambele documente fiind eliberate Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova. În autorizaţia de construire este menţionat că documentaţia de proiect a fost elaborată de Galsam Service SRL.

Autorizația de construire prevede că termenul de începere a lucrărilor de construcție este de șase luni de la data eliberarea autorizației. Durata executării lucrărilor – 24 luni din momentul începerii lucrărilor de construcție.

În 2014, Galsam-Service a anunțat că proiectul ”Palmieri și Stele” va fi realizat în continuare de firma IKI-Invest Grup SRL. Totodată, Galsam-Service rămâne în calitate de antreprenor general al proiectului imobiliar și poartă răspundere deplină pentru contractele încheiate anterior.

IKI-Invest Grup SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 30.05.2014. Fondatorii companiei sunt Crăciun Galina (94.59%) și Ichim Tatiana (5.40%), care sunt și fondatori ai Galsam-Service SRL. Potrivit CÎS, la 10.09.2015, prin încheierile executorilor judecătorești, pe bunurile imobile și conturile bancare ale IKI-Invest Grup SRL era pus sechestru parțial.

Despre companie

Compania de construcţii Galsam-Service SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 11.11.2002. Firma are cinci fondatori: Crăciun Galina (21.42%), Crăciun Sorin (14.28%), Ichim Eugeniu (35.71%), Ichim Tatiana (14.28%) și Ichim Dumitru (14.28%). Potrivit CÎS, administratorul companiei este Ichim Eugeniu, pe când administratorul provizoriu – Timoşin Maxim.

La data de 10.09.2015, potrivit CÎS, Galsam-Service avea un capitalul social de 280000 lei.

Licențe de activitate

Galsam-Service deține licențe, eliberare de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, pentru două genuri de activitate:

Licența A MMII – 043549, valabilă până la 06.02.2019, pentru „Construcţiile de clădiri şi construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări”;

A MMII – 033969, valabilă până la 08.03.2020, pentru genul de activitate „Activitatea de proiectare pentru construcţii, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii”.

Datorii

La 03.08.2015, potrivit Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS), Galsam-Service avea restanţe faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 1.243.059 de lei. În 2014 firma de construcții avea datorii la bugetul asigurărilor sociale în sumă de circa 412.000 de lei.

Litigii

Potrivit CÎS, la 10.09.2015, prin încheierile executorilor judecătorești și deciziile Curții de Apel, pe bunurile imobile și conturile bancare ale firmei de construcții Galsam-Service era pus sechestru parțial. Potrivit informațiilor de pe portalul instante.justice.md, circa zece dosare civile împotriva Galsam-Service SRL se află pe rolul instanţelor de judecată din Republica Moldova. Reclamanții sunt cetățenii care au investit în construcția blocului locativ din str. Ginta Latină 8 și companii care au prestat servicii firmei Galsam-Service, însă nu și-au primit banii. La 10.09.2015, nu exista nicio hotărâre irevocabilă emisă de Curtea Supremă de Justiție în litigiile împotriva companiei Galsam-Service SRL.