Dendrarium Residence

Complexul locativ Dendrarium Park Residence, situat pe str. Ion Creangă 5, este construit de companiile Astercon-Grup SRL și Dansicons SRL în baza autorizaţiei de construire nr. 11-c/15 din 02.02.2015 eliberată de Primăria mun. Chişinău. Documentul prevede construirea blocurilor locative cu obiective de menire social-culturală.

Proiectul imobiliar este realizat în baza contractului de colaborare nr. 131 din 28.05.2014 încheiat între ÎM Regia Transport Electric şi firma de construcții Alştconstruct SRL (antreprenor principal). Blocurile sunt construite pe un teren atribuit în folosinţă Regiei Transport Electric de către Primăria mun. Chișinău. Contractul de colaborare prevede, printre altele, atribuirea spaţiilor locative inclusiv şi angajaţilor ÎM Regia Transport Electric.

În noiembrie 2014, ÎM Regia Transport Electric a dispus demolarea clădirilor aflate pe terenul unde actualmente este construit complexul locativ Dendrarium Park Residence în lipsa unei decizii a Consiliului Municipal Chișinău. Autoritățile publice locale au adoptat decizia privind casarea clădirilor din str. Ion Creangă 5 post-factum, la 09.12.2014.

Despre companie

Compania de construcţii Astercon-Grup SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 29.09.2009. Fondatorul companiei este Cojuhari Elena. Administratorul firmei este Cojuhari Vladimir.

La data de 15.11.2014, potrivit CÎS, Astercon-Grup avea un capital social de 5.400 de lei. În 2012, compania a obţinut venituri din vânzări în sumă de 19.505.100 de lei.

Licențe de activitate

Astercon-Grup deține licenţa A MMII – 045797, valabilă până la data de 29.09.2019, eliberată de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, pentru „Activitatea de proiectare pentru construcţii, reconstrucţii”.