Alecsandri 11

Blocul locativ din strada V. Alecsandri 11 este construit de compania Gonvaro-Con în baza autorizaţiei de construire nr. 207 din 05.05.2012 eliberată de către Primăria mun.Chişinău firmei Negustorii SRL. Autorizaţia prevede construirea unui complex de locuit cu obiective social-culturale.

Despre companie

Gonvaro-Con SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 10.08.2000. Singurul fondator şi administrator al companiei este Postolachi Pavel Timofei.

La data de 10.05.2014, potrivit CÎS, Gonvaro-Con avea un capital social de 12.100.484 de lei.

Licențe de activitate

Gonvaro-Con deține licenţa A MMII – 028858, eliberată de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, valabilă până la data de 12.03.2017, pentru genul de activitate „Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii”.

Litigii

La 21 ianuarie 2008, Gonvaro-Con a fost acţionată în judecată de Pavel Garaba, care a acuzat că după ce a procurat un apartanment într-un bloc de locuit construit de această companie, bunurile sale au fost evacuate, contractul reziliat, iar apartamentul a fost acordat altei persoane (Valentina Mihailova). Gonvaro-Con a susţinut în instanţa de judecată că a reziliat contractul pe motiv că Pavel Garaba nu a achitat integral costul apartamentului. La 21 aprilie 2010, Curtea Supremă de Justiţie a obligat Gonvaro-Con să rezilieze contractul cu Valentina Mihailova.

La 16 octombrie 2009, compania a fost acţionată în judecată de către Ecaterina Rotari, care susţinea că Gonvaro-Con a cerut în mod ilegal majorarea plăţii pentru boxa garajului. La 28 octombrie 2010, Curtea Supremă de Justiţie a dat câştig de cauză Gonvaro-Con.

În anul 2010 Gonvaro-Con a iniţiat un litigiu împotriva Primăriei mun. Chişinău pe motiv că a refuzat să semneze procesul-verbal privind recepţia la finisarea lucrărilor a două obiecte de pe strada Alba-Iulia. CSJ a decis că terenurile respective au fost atribuite în folosinţă Direcţiei Construcţii Capitale, iar Gonvaro-Con nu are temei legal de a pretinde la recepţionarea pe numele său a construcţiilor edificate pe un teren care nu îi aparţine.

În anii 2012-2013 Gonvaro-Con a avut un litigiu cu o altă companie de construcţii – Ago-Dacia din cauza unei datorii de peste 1,5 milioane de lei, în conformitate cu prevederile unei tranzacţii de împăcare semnată încă în 2008. Judecătoria sectorului Buiucani a dat câştig de cauză Ago-Dacia la 19 iunie 2012, iar Curtea Supremă de Justiţie a menţinut în vigoare decizia, la 11 aprilie 2013.