Stayer

Compania de construcţii Stayer SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 12.09.1994. Firma are doi fondatori: Baldovici Violeta Andrei (50%) şi Baldovici Vladimir Vladimir (50%). Administratorul companiei este Baldovici Vladimir. Adresa juridică a firmei e pe bd. Dacia 5, of. 150, mun. Chișinău.

Vladimir Baldovici a fost director general al Agenției Construcții și Dezvoltarea Teritoriului în perioada 2007-2008, apoi ministru al Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (2008-2009). În iunie 2009, presa scria, cu referire la documente oficiale, că Vladimir Baldovici, fiind ministru, a deţinut cota-parte majoritară a companiei de construcţii care a câştigat licitaţia pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală a clădirii Parlamentului. Baldovici a renunţat la cota-parte abia în ajunul licitaţiei, pentru a nu fi acuzat de conflict de interese.

La data de 12.05.2014, potrivit CÎS, Stayer avea un capitalul social de 2.759.147 de lei.

Stayer SRL deţine 88,87% cote-părţi din SRL Intelvest, compania care a obţinut autorizaţia de construire pentru complexul locativ de pe str. Mioriţa 1a. La 14.02.2008, pe când Vladimir Baldovici era director general al Agenției Construcții și Dezvoltarea Teritoriului, Comisia Naţională a Pieţii Financiare, prin hotărârea nr. 7/2, a înregistrat oferta tender a SRL Stayer, obiectul căreia l-a constituit procurarea acţiunilor emise de SA I.T.A.S., cu sediul pe str. Mioriţa 1a. Doi ani mai târziu, Comisia Naţională a Pieţii Financiare, prin hotărârea nr. 56/13, a autorizat reorganizarea SA I.T.A.S. prin dezmembrare (separare) cu transmiterea patrimoniului la SRL Intelvest (nou-creată). Ulterior, la 22.05.2013, Primăria mun.Chişinău a autorizat construcţia complexului locativ Mioriţa, pe terenul aflat în proprietatea SRL Intelvest.

Licențe de activitate

Stayer deține licența A MMII – 022820, valabilă până la data de 02.06.2016, pentru Construcţiile de clădiri şi construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări”.