Horus

Compania de construcţii Horus SA a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 20.06.1995. Administrator al companiei este Valentin Balan. Horus este o Societate pe Acţiuni de Tip Închis şi, conform art.17 al Legii 1134-XVI din 02.04.1997, evidenţa acţionarilor este dusă de către registratorul independent sau însăşi societatea. Potrivit CÎS, la 18.12.2015, SA Horus a început procedura de reorganizare prin transformare în Horus SRL. La 22.01.2016, CÎS încă nu a făcut publică informaţia cu privire la fondatorii firmei.

La data de 22.01.2016, potrivit CÎS, Horus avea un capital social de 5.485.146 de lei.

Horus SA are calitatea de fondator în şase societăţi şi asociaţii: Moldcablu SRL, Life Fitness SRL, Eurorealtcon SRL, Onor-Impex SRL, Horus Cable Group SRL şi Asociaţia de Coproprietari în Condominiu Nr.55/269.

Licenţe de activitate

Horus deține licenţa A MMII – 040715, valabilă până la data de 17.10.2017, eliberată de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, pentru „Construcţiile de clădiri şi construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări”.

Litigii

La 05.09.2013, Emilia Buneev a depus cerere de chemare în judecată împotriva SA Horus, solicitând rezilierea contractului de investiție privind construcția spațiului locativ pe str. Serghei Lazo 25. Motivul – neexecutarea obligațiilor asumate de compania de construcţii. La 25.09.2014, Curtea de Apel Chişinău a admis parțial cererea de chemare în judecată înaintată de Emilia Buneev, fiind reziliat contractul de investiţie şi încasată suma investită în construcţia imobilului şi dobânda de la SA Horus. La 01.07.2015, Curtea Supremă de Justiţie a menținut fără modificări decizia Curții de Apel Chișinău.