Glorinal

Compania de construcţii Glorinal SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 16.03.1998. Firma are doi fondatori: Chirică Vasile Ion (95%) și Vîrlan Sergiu Vasile (5%). Directorul general este omul de afaceri Vasile Chirică. În perioada 2003-2007 Chirică a fost consilier în Consiliul Municipal Chișinău. La data de 16.10.2013, potrivit CÎS, Glorinal avea un capitalul social de 6093200 lei.

Licențe de activitate

Glorinal deține licențe, eliberare de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, pentru două genuri de activitate:

Licența A MMII – 042477, valabilă până la data de 15.08.2018, pentru „Activitate de proiectare pentru construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii”;

Licența A MMII – 044921, valabilă până la data de 16.07.2019, pentru „Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii”.

Datorii

La 01.08.2013, potrivit Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS), Glorinal avea restanţe faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 8207782,42 lei. În 2014, datoriile companiei față de bugetul asigurărilor sociale de stat se cifrau la circa 12,5 mln. lei. În august 2015, Glorinal SRL nu mai apărea în lista rău-platnicilor CNAS.

La 21.10.2013 Glorinal avea o datorie în sumă de 1903321,01 lei față de SA Moldovagaz pentru gazele naturale utilizate în perioada ianuarie-septembrie 2013, fiind obligată să achite o penalitate în sumă de 28649,02 lei. Pentru neachitarea în termen a prețului gazelor naturale consumate, SA Moldovagaz a deconectat la 02.09.2013 de la rețeaua de gaze centrala termică a SRL Glorinal care alimentează cu apă caldă și agent termic complexul locativ de pe strada Valea Trandafirilor.

Litigii

Tatiana Benu, locatara blocului din str. Gh. Asachi 71/1, construit de Glorinal SRL, la 27.12.2006 a depus în instanţa de judecată o acţiune împotriva Glorinal SRL privind rezilierea contractului de investiţie în construcţia spaţiului locativ şi încasarea costului apartamentului reparat, fiind nemulțumită de calitatea lucrărilor de construcție. La 26.06.2013, Curtea Supremă de Justiție a decis să restituie dosarul la rejudecare în instanţa de apel.

Glorinal s-a judecat în două rânduri cu Inspecţia de Stat în Construcţii (ISC), contestând în instanța de judecată actele administrative emise de instituție, pe care le-a considerat ilegale. În primul caz, ISC, în rezultatul controlului efectuat la şantierul de construcţie din str. Valea Trandafirilor 6/1, a emis prescripţia cu seria ICS nr. 001543 din 23.04.2009, prin care lucrările au fost sistate. La 12.09.2010, în ședința Curții Supreme de Justiție reprezentantul ISC a depus o cerere de retragere a recursului.

În al doilea caz, ISC în rezultatul controalelor efectuate la şantierele de construcţie ale companiei din str. Valea Trandafirilor 6/1, str. Mircea cel Bătrîn şi str. Natalia Gheorghiu 30, prin prescripţiile cu seria IS nr.007743 din 07.02.2008, seria IS nr.007744 din 07.02.2008 şi seria IS nr.007745 din 08.02.2008 a sistat efectuarea lucrărilor la aceste şantiere. La 02.04.2008, Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză companiei Glorinal, anulând prescripțiile ISC.

În 2008, Glorinal SRL s-a judecat cu Primăria mun. Chișinău, cerând în instanță anularea unei dispoziții a primarului prin care era anulat certificatul de urbanism nr. 1148/06 eliberat companiei pentru proiectarea unui bloc locativ. Prin hotărârea Curții Supreme de Justiție din 06.08.2008, decizia primarului mun. Chișinău a fost anulată.