Bimcon-Service

Compania de construcţii Bimcon-Service SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 30.04.2002. Firma are doi fondatori: Chircu Alexei (54,41%) şi Chircu Valentina (45,58%). Administratorul companiei este Chircu Alexei.

La data de 28.11.2014, potrivit CÎS, Bimcon-Service avea un capital social de 4.027.817 de lei. În 2012, firma a înregistrat venituri din vânzări în sumă de 11.208.100 de lei.

Licențe de activitate

Bimcon-Service deţine licenţa A MMII – 040687, valabilă până la data de 15.10.2017, eliberată de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, pentru genul de activitate ”Construcţiile de clădiri, reconstrucţii”.

Litigii

La 14.08.2013, Inspecţia de Stat în Construcţii (ISC), în urma unui control la blocul de locuit de pe şos. Munceşti 300/2 – 304 (beneficiar-antreprenor: SRL Bimcon-Service), a depistat că amenajarea teritoriului la intrarea în bloc este executată cu abateri de la documentaţia de proiect. Printr-o prescripţie firma a fost obligat să înlăture neconformităţile depistate. O lună mai târziu, ISC a constatat că Bimcon-Service nu a executat prescripţia, fiind întocmit un proces-verbal de sancţionare contravenţională. ISC ameninţa atunci că ar putea cere retragerea licenţei de activitate a Bimcon-Service.