Ago-Dacia

Compania de construcţii Ago-Dacia SA a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 30.10.1992. Administrator al companiei este Vrînceanu Nicolae Gheorghe, care în 1998 a fost decorat cu Ordinul Republicii. CÎS nu deţine date despre fondatorii (fondatorul) SA Ago-Dacia, deoarece este o Societate pe Acţiuni de Tip Închis. Conform art.17 al Legii 1134-XVI din 02.04.1997, evidenţa acţionarilor este dusă de către registratorul independent sau însăşi societatea.

La data de 02.05.2014, potrivit CÎS, Ago-Dacia avea un capital social de 1.858.000 de lei.

Licențe de activitate

Ago-Dacia deține licenţe, eliberate de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, pentru două genuri de activitate:

Licența A MMII – 027674, valabilă până la data de 04.03.2018, pentru „Activitatea de proiectare pentru construcţii, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii”;

Licența A MMII – 027602, valabilă până la data de 03.03.2018, pentru „Construcţiile de clădiri şi construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări”.

Litigii

În anii 2012-2013 Ago-Dacia s-a judecat cu compania de construcţie Gonvaro-Con SRL. În instanţă, Ago-Dacia a solicitat încasarea datoriei de peste 1,5 milioane de lei de la Gonvaro-Con, în conformitate cu prevederile unei tranzacţii de împăcare încheiată încă în 2008. Judecătoria sectorului Buiucani a dat câştig de cauză Ago-Dacia la 19 iunie 2012, iar Curtea Supremă de Justiţie a menţinut în vigoare decizia, la 11 aprilie 2013.

La 28 mai 2012, Cooperativa de Construcţii a Locuinţelor-206 a depus o cerere de chemare în judecată împotriva ÎM Direcţia Construcţii Capitale a Primăriei mun. Chişinău, Consiliului mun. Chişinău şi Ago-Dacia SA cu privire la recunoaşterea nulităţii contractului de antrepriză. CCL-206 susţinea că scopul contractului încheiat între ÎM Direcţia Construcţii Capitale şi SA Ago-Dacia a fost înstrăinarea terenului proprietate publică. Judecătoria Buiucani a decis că acţiunea CCL-206 este neîntemeiată, hotârârea fiind menţinută la 26 martie 2014 şi de Curtea Supremă de Justiţie.