AMIC

Societatea pe Acţiuni „Agenţia Municipală de Ipotecă din Chişinău” (AMIC) a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 02.07.1999. AMIC este o societate pe acţiuni de tip închis şi, conform art.17 a Legii 1134-XVI din 02.04.1997, evidenţa acţionarilor este dusă de către registratorul independent sau însăşi societatea. Potrivit Primăriei mun. Chişinău, AMIC a fost fondată de Primăria mun. Chişinău în vederea „implementării unor noi mecanisme în domeniul finanţării construcţiilor de locuinţe pentru extinderea accesului la locuinţe a cetăţenilor cu venituri medii şi mici”.

Administrator al SA AMIC este Petru Pripa. Membri ai Consiliului de administrare sunt: Olga Golub şi Pavel Caba. Cenzor al societăţii este „Audit-Complex” SRL. Pavel Caba este director general al companiei de construcţii și investiţii Moldconinvest SA, președinte al Federaţiei Patronale a Constructorilor Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT”, membru al Consiliul Politic Naţional al Partidului Liberal Democrat din Moldova și consilier în Consiliul municipal Chișinău.

La data de 07.02.2015, potrivit CÎS, SA AMIC avea un capitalul social de 300.000 de lei. În 2012, societatea a obţinut venituri din vânzări în sumă de 180.435.800 de lei.

SA AMIC nu este o companie de construcţii, genul său principal de activitate fiind „activităţi de pregătire către vânzare a bunurilor imobiliare”.

Litigii

În perioada 2010-2015, Curtea Supremă de Justiţie a pronunţat decizii irevocabile pe marginea unor cereri de chemare în judecată depuse de cetăţeni care au încheiat cu SA AMIC contracte investiţionale privind construcţia spaţiului locativ în mun. Chişinău. În toate dosarele SA AMIC a obţinut câştig de cauză (vedeţi Olaru vs AMIC, Istrati vs AMIC, Pleşca vs AMIC şi Gîscă vs AMIC).