Vasile Lupu 61/1

Complexul locativ de pe strada Vasile Lupu 61/1 este construit de companiile Astercon-Grup SRL şi Alştconstruct SRL în baza autorizaţiei de construire nr.92-c din 25.04.2014 eliberată de către Primăria mun.Chişinău în baza cererii Departamentului dotări al Ministerului Apărării, SRL Astercon-Grup şi SRL Alştconstruct (solicitanţii acţionează în baza contractului de constituire a parteneriatului public-privat privind construcţia de locuinţe şi obiective de menire social-culturală). Autorizaţia prevede construirea unui complex locativ cu obiective social-culturale şi parcări auto subterane. Potrivit autorizaţiei, lucrările trebuie finalizate până la sfârşitul anului 2017. Complexul respectiv este construit în baza unui parteneriat public-privat cu Ministerul Apărării.

La 08.05.2014, Curtea de Apel Chişinău a dispus suspendarea executării deciziei Ministerului Apărării prin care SRL Alştconstruct a fost desemnată drept învingătoare a concunrsului de construcţie a complexului locativ de pe strada Vasile Lupu. Decizia instanţei a fost luată la solicitarea companiei de construcţii Govaro-Con. La 26.08.2014, Judecătoria sectorului Centru a respins însă cererea Gonvaro-Con de suspendare a contractului de constituire a parteneriatului public-privat şi a lucrărilor de construcţie.

Despre companie

Astercon-Grup SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 29.09.2009. Fondatorul companiei este Cojuhari Elena. Administratorul firmei este Cojuhari Vladimir.

La data de 15.11.2014, potrivit CÎS, Astercon-Grup avea un capital social de 5.400 de lei. În 2012, compania a obţinut venituri din vânzări în sumă de 19.505.100 de lei.

Licențe de activitate

Astercon-Grup deține licenţa A MMII – 045797, valabilă până la data de 29.09.2019, eliberată de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, pentru „Activitatea de proiectare pentru construcţii, reconstrucţii”.