Teatral

Complexul locativ Teatral este construit de compania Ecosem-Grup SRL în baza certificatului de urbanism nr.567/07 din 09.10.2007 (eliberat Societății pe Acțiuni Cortina) și a certificatului de urbanism 385/12 din 03.07.2012 (eliberat Uniunii Teatrale din Moldova). Autorizația de construire a fost eliberată la fel Uniunii Teatrale din Moldova – nr.722 din 29.11.2012. Autorizația de construire prevede că termenul de începere a lucrărilor de construcție este de șase luni de la data eliberarea autorizației. Durata executării lucrărilor – 12 luni din momentul începerii lucrărilor de construcție.

Despre companie

Ecosem Grup SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 19.08.2003 (adresa juridică: s. Mereni, r. Anenii Noi). Unicul fondator al firmei este Rucan Minodora Fiodor, iar director – Rucan Andrian Alexandru. La data de 07.09.2015, potrivit CÎS, Ecosem Grup avea un capitalul social de 6373008 lei.

Licențe de activitate

Ecosem Grup deține licențe, eliberare de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, pentru două genuri de activitate:

Licența A MMII – 038813, valabilă până la data de 13.01.2017, pentru „Activitatea de proiectare pentru construcţii, reconstrucţii”;

Licența A MMII – 037181, valabilă până la data de 25.07.2020, pentru „Construcţiile de clădiri şi construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii”.

Datorii

La 03.08.2015, potrivit Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS), Ecosem Grup avea restanţe faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 443.715 de lei. În 2014 firma de construcții avea datorii la bugetul asigurărilor sociale în sumă de circa 152.000 de lei.