Ştefan Neaga 67

Complexul locativ Ştefan Neaga 67 este construit de Inamstro SRL în baza autorizației de construire nr.702 din 13.11.2012 eliberată de Primăria mun. Chişinău companiei Veneta-Construct SRL. Autorizaţia prevede construirea unui bloc locativ cu parcare auto subterană şi obiective comerciale.

La 09.09.2013 Nadejda Belinscaia, proprietara unui imobil situat în apropierea șantierului de construcții din str. Ștefan Neaga 67, a acționat în judecată Primăria mun. Chișinău și companiile Inamstro și Veneta Construct, solicitând înlăturarea obstacolelor în realizarea dreptului la proprietate. Ca măsură de asigurare a acțiunii, femeia a cerut instanței să dispună interzicerea continuării lucrărilor de construcție a blocului locativ din str. Ștefan Neaga 67 până la pronunțarea unei decizii definitive. La 14.11.2013 Curtea de Apel Chișinău a admis cererea Nadejdei Belinscaia de aplicare a măsurii de asigurare a acțiunii. Judecătoria Buiucani, la 12.02.2015, nu luase încă o decizie în dosarul Nadejda Belinscaia c. Primăria mun. Chișinău.

Despre companie

Inamstro SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 17.03.2006. Adresa juridică a firmei este în satul Gordinesti, raionul Rezina. Compania are doi fondatori: Verejan Vitalie Mihail (70%) şi Ionichi Nicolae Andrei (30%). Directorul general este Nicolae Ionichi. La data de 25.04.2014,potrivit CÎS, Inamstro avea un capitalul social de 145.400 lei.

Licențe de activitate

Inamstro deține licențe, eliberare de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, pentru două genuri de activitate:

Licența A MMII – 038179, valabilă până la data de 18.10.2016, pentru „Activitatea de proiectare pentru construcţii, reconstrucţi”;

Licența A MMII – 038499, valabilă până la data de 16.11.2016, pentru „Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări”.

Litigii

La 02.04.2014, Inspecţia de Stat în Construcţii a efectuat un control inopinat la şantierul din str. Ismail 17, unde s-a depistat că SRL Inamstro execută lucrările de demolare a imobilului existent  cu excavarea groapei de fundaţie în lipsa autorizației de desfiinţare şi în contrazicere cu prevederile certificatului de urbanism pentru proiectare. Imobilul respectiv era monument de arhitectură de importanţă naţională. Inspecţia de Stat în Construcţii a emis o prescripţie de sistare a lucrărilor.

La 15.04.2014, Inspecţia de Stat în Construcţii a constatat că Inamstro continua lucrările în pofida prescripţiei de sistare a acestora.

Inamstro s-a judecat cu Primăria mun. Chişinău, cerând eliberarea certificatului de urbanism pentru construirea a două blocuri locative pe terenul de pe str-la 2, Ciocârliei 4, cu numărul cadastral 0100202.187, al cărui proprietar este. Compania considera că a fost lezată în dreptul de a perfecta documentaţia de construire care i-ar permite construirea a unui bloc locativ pe terenul în cauză. Motivul invocat de Primăria mun.Chişinău – imobilul existent este amplasat în zona cu codul „R1 – b” cu funcţiuni rezidenţiale, liniştite, cu densitate redusă care permite amplasarea locuinţelor unifamiliale, izolate. La 19 martie 2012, Curtea de Apel Chişinău a admis acţiunea înaintată de Inamstro.