Premium Tower

Complexul locativ Premium Tower, situat pe strada str. Bogdan P.Haşdeu 20, este construit de compania de construcţii Premium-Cons Grup SRL în baza autorizaţiei de construire nr. 42-c/15 din 16.04.2015 eliberată de Primăria mun. Chişinău.

Bunul imobil aparține Premium-Cons Grup SRL, însă, la 18.12.2015, firma a grevat dreptul de proprietate în temeiul contractului de ipotecă nr. 4829 în sumă de 150.000 euro. Titularul grevării nu este compania de construcții, ci cetățeanul Starodubţev Stanislav.

Despre companie

Compania de construcţii Premium-Cons Grup SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 15.05.2014. Unicul fondator și director al companiei este Alexandru Podoleanu.

La data de 12.05.2016, potrivit CÎS, Premium-Cons Grup avea un capitalul social de 6672900 lei.

Alexandru Podoleanu este și co-proprietarul companiei Ardexan-Grup SRL specializată la fel în construcția de clădiri și cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare.

Licențe de activitate

Potrivit Camerei de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, Premium-Cons Grup SRL și Ardexan-Grup SRL nu dețin licențe de activitate în domeniul construcțiilor.