Premium Park

Complexul locativ Premium Park, situat pe str. Mihail Sadoveanu 17, este construit de compania Exfactor-Grup SRL în baza autorizaţiei de construire nr. 208-c/14 din 19.09.2014 eliberată de Primăria mun. Chişinău. Autorizația prevede „construirea unui complex locativ”.

Blocurile locative sunt construite pe un teren luat în arendă de firma Rodea-Lux SRL de la Primăria mun. Chișinău, care prevede, printre altele, valorificarea terenului în conformitate cu Regulamentul local de urbanism al mun. Chișinău și Planul urbanistic. Contractul de arendă este valabil până la 28.03.2018.

Rodea-Lux SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 14.04.1998. Unicul fondator şi director al firmei este Olga Tonu, soţia directorului companiei de construcţii Exfactor-Grup SRL, Vladimir Tonu.

Despre companie

Exfactor-Grup SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 30.01.2001 (adresa juridică: str. Cuza Vodă 11, of.66, mun. Chișinău). Unicul fondator al companiei este Tonu Vladimir Sergiu, el fiind și director al companiei. La data de 25.04.2014, potrivit CÎS, Exfactor-Grup avea un capitalul social de 2284337 lei.

La 27 noiembrie 2014, Exfactor-Grup SRL a fondat o nouă companie de construcţii – Exfactor-Grup Construct SRL, condusă de Vladimir Tonu.

Licențe de activitate

Exfactor-Grup SRL deține licența A MMII – 050041, eliberată de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, pentru genul de activitate „Construcţiile de clădiri şi construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări”. Licența este valabilă până la 25.10.2020.

Litigii

În 2011, Exfactor-Grup a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului mun. Chişinău, Primăria mun. Chişinău și Ministerul Culturii cu privire la recunoaşterea ilegală a refuzului autorității de a elibera autorizaţie de desfiinţare a imobilului situat pe str. Sarmisegetusa 48/12. Primăria susținea că imobilul respectiv este monument de istorie şi arhitectură de importanţă naţională, parte componentă a complexului de clădiri a Școlii de Pomicultură şi Viticultură, înregistrat sub nr.238 în Registrul Monumentelor Republicii Moldova, pe str. Sarmisegetusa 48. Exfactor-Grup a considerat refuzul primăriei ilegal pe motiv că imobil pentru care a solicitat autorizație de demolare se află pe str. Sarmisegetusa 48/12, obținând câștig de cauză în instanța de judecată. La 3 noiembrie 2011, imobilul a fost demolat de Exfactor-Grup.