Panoramic

Complexul locativ Panoramic este construit de compania Moldconstruct Market SRL (antreprenor general) în baza autorizaţiei de construire nr.734 din 07.12.2012 eliberată de către Primăria mun.Chişinău companiei Etelma SRL (beneficiar). Autorizaţia prevede construirea unui complex locativ cu menire social-culturală, care urmează a fi dat în exploatare în prima jumătate a anului 2015.

Etelma SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 08.12.1998. Fondatorul firmei este compania offshore Hesperus Investments Limited, înregistrată în Cipru. Administratorul firmei e Sanin Nicolae Simion. La data de 13.05.2014, potrivit CÎS, Etelma SRL avea un capital social de 5.400 de lei.

Hesperus Investments Limited este și unicul fondator al firmei Best Fitness SRL, care deține clubul de fitness Plaza din or. Bălți. La fel, compania cipriotă deține 81.66% din capitalul social al SRL Leiria-Tur.

La 13.02.2014, Inspecția de Stat în Construcții, prin prescripția nr. 0005008, a sistat valabilitatea certificatului de urbanism nr. 275/13 din 29.04.2013 eliberat firmei Leiria-Tur SRL, care prevedea construcția unui complexul locativ la intersecția străzilor V. Pîrcălab 2 și Bernardazzi. Motivul – documentul a fost eliberat de către Primăria mun. Chişinău cu încălcarea prevederilor Regulamentului local de urbanism al or. Chişinău. ISC a solicitat primăriei să nu elibereze certificat de construire până la înlăturarea neconformităților depistate.