Ion Dumeniuc 17

Bloc locativ din str. Profesor Ion Dumeniuc 17 este construit de compania de construcții Reconscivil SRL în baza autorizaţiei de construire nr.158 din 05.05.2014, eliberată de Primăria mun. Chişinău firmelor MCI & Co-Construct SRL și Reconscivil SRL.

Despre companie

Compania de construcţii Reconscivil SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 30.05.2000. Firma are patru fondatori: Sufrai Valeriu Dumitru (51%), Stetenco Vasili Mihail (22%), Spînu Elena Grigorii (20%) și Grosu Veaceslav Vasile (7%). Directorul companiei este Valeriu Sufrai.

La data de 18.08.2016, potrivit CÎS, Reconscivil avea un capitalul social de 1019189 lei.

Valeriu Sufrai este și co-fondator al întreprinderii mixte Specon-Est SRL și a firmei comerciale de producer Kapsuki SRL.

Licență de activitate

Reconscivil deține licența A MMII – 036139, eliberată de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, pentru genul de activitate „Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări”. Licența este valabilă până la 22.11.2015.

Litigii

La 19 iunie 2008, Curtea Supremă de Justiție a declarat nul contractul de vânzare-cumpărare nr. 8783 din 29.12.2007 a lotului nr. 09BM-07 „bloc de producere şi garaje” (amplasat în mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 14), încheiat între ÎS Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie şi Reconscivil. Motivul – activele ÎS Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie fac parte din lista bunurilor nepasibile privatizării, iar decizia de a comercializa „blocul de producere şi garaje” contravine legislației în vigoare.