Drumul Viilor 38

Blocurile locative de pe strada Drumul Viilor 38 sunt construite de Agenţia Municipală de Ipotecă din Chişinău în baza autorizaţiei de construire nr. 458 din 20.08.2010 eliberată de către Primăria mun. Chişinău. Autorizaţia prevede construirea, în tranşe, a blocurilor de locuit, cu obiective de menire social cultură (P+15E) şi parcări auto subterane cu două nivele. Ulterior, Primăria mun. Chişinău a eliberat autorizaţiile de construire nr.244 din 22.05.2012 şi nr.81 din 18.03.2014, care vizează construirea blocului de locuit din str. Drumul Viilor 38/1.

Despre companie

Societatea pe Acţiuni „Agenţia Municipală de Ipotecă din Chişinău” (AMIC) a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 02.07.1999. AMIC este o societate pe acţiuni de tip închis şi, conform art.17 a Legii 1134-XVI din 02.04.1997, evidenţa acţionarilor este dusă de către registratorul independent sau însăşi societatea. Potrivit Primăriei mun. Chişinău, AMIC a fost fondată de Primăria mun. Chişinău în vederea „implementării unor noi mecanisme în domeniul finanţării construcţiilor de locuinţe pentru extinderea accesului la locuinţe a cetăţenilor cu venituri medii şi mici”.

Administrator al SA AMIC este Petru Pripa. Membri ai Consiliului de administrare sunt: Olga Golub şi Pavel Caba. Cenzor al societăţii este „Audit-Complex” SRL. Pavel Caba este director general al companiei de construcţii și investiţii Moldconinvest SA, președinte al Federaţiei Patronale a Constructorilor Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT”, membru al Consiliul Politic Naţional al Partidului Liberal Democrat din Moldova și consilier în Consiliul municipal Chișinău.

La data de 07.02.2015, potrivit CÎS, SA AMIC avea un capitalul social de 300.000 de lei. În 2012, societatea a obţinut venituri din vânzări în sumă de 180.435.800 de lei.

SA AMIC nu este o companie de construcţii, genul său principal de activitate fiind „activităţi de pregătire către vânzare a bunurilor imobiliare”.