Dimineţii 22

Complexul locativ de pe str. Dimineţii 22 este construit de Maxmod Imobil SRL în baza autorizaţiei de construire nr. 202-c din 26.12.2013 eliberată de către Primăria mun.Chişinău companiei Maxmod Imobil şi lui Hajiverdiyev Ashrafgha. Autorizaţia prevede construirea unui complex locativ cu obiective comerciale, prestări servicii şi parcări auto subterane, în limitele terenurilor deţinute. Lucrările de construcţie urmeaza fi finalizate în luna iunie 2016.

Despre companie

Compania de Maxmod Imobil SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 11.08.2009. Fondatorii companiei sunt Galiţ Rodica Grigore (65%), Perciun Vitalie Iacob (25%) şi Tanas Marcel Vasile. Administratorul companiei este Marcel Tanas.

La data de 03.06.2014, potrivit CÎS, Maxmod Imobil avea un capital social de 5.400 de lei. În 2012 firma a înregistrat venituri din vânzări în sumă de 10.780.900 de lei.

Licențe de activitate

Maxmod Imobil deține licenţa A MMII – 040372, eliberată de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, valabilă până la data de 23.08.2017, pentru „Construcţiile de clădiri şi construcţii inginereşti, reconstrucţii”.

Litigii

În anii 2012 şi 2013 Maxmod Imobil a figurat în calitate de intervenient accesoriu în două dosare împotriva Consiliului municipal Chişinău. În primul caz, Aleval Service a contestat în instanţă certificatul de urbanism pentru proiectare şi autorizaţia de construire care au fost eliberate pe numele Maxmod Imobil pentru construirea unei mansarde pe bd. Iu. Gagarin 5. La 19.12.2012, Curtea Supremă de Justiţie a dat câştig de cauză companiei Aleval Service.

Într-un dosar similar, Procuratura Generală (PG) a contestat eliberarea certificatelor pentru construirea a două mansarde de către Maxmod Imobil. La 06.02.2013, Curtea Supremă de Justiţie a respins acţiunea depusă de PG. Ulterior, PG a solicitat revizuirea acestei hotărâri, însă la 15.01.2014, CSJ a respins cererea procuraturii.