Cornului 23

Complexul locativ din strada Cornului 23 este construit de compania Gonvaro-Con în baza autorizaţiei de construire nr. 177 din 22.07.2015 eliberată de către Primăria mun. Chişinău. Autorizaţia prevede construirea „unui bloc de locuințe cu spații comerciale la parter și garaje la demisol, cu regimul pe verticală D+P+6E+M, în limitele terenului privat”.

Despre companie

Compania de construcţii Gonvaro-Con SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 10.08.2000. Singurul fondator şi administrator al firmei este Postolachi Pavel Timofei.

La data de 10.05.2014, potrivit CÎS, Gonvaro-Con avea un capital social de 12.100.484 de lei.

Licențe de activitate

Gonvaro-Con deține licenţa A MMII – 028858, eliberată de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, valabilă până la data de 12.03.2017, pentru genul de activitate „Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii”.

Litigii

La 21 ianuarie 2008, Gonvaro-Con a fost acţionată în judecată de Pavel Garaba, care a acuzat că după ce a procurat un apartanment într-un bloc de locuit construit de această companie, bunurile sale au fost evacuate, contractul reziliat, iar apartamentul a fost acordat altei persoane (Valentina Mihailova). Gonvaro-Con a susţinut în instanţa de judecată că a reziliat contractul pe motiv că Pavel Garaba nu a achitat integral costul apartamentului. La 21 aprilie 2010, Curtea Supremă de Justiţie a obligat Gonvaro-Con să rezilieze contractul cu Valentina Mihailova.

La 16 octombrie 2009, compania a fost acţionată în judecată de către Ecaterina Rotari, care susţinea că Gonvaro-Con a cerut în mod ilegal majorarea plăţii pentru boxa garajului. La 28 octombrie 2010, Curtea Supremă de Justiţie a dat câştig de cauză Gonvaro-Con.

În anul 2010 Gonvaro-Con a iniţiat un litigiu împotriva Primăriei mun. Chişinău pe motiv că a refuzat să semneze procesul-verbal privind recepţia la finisarea lucrărilor a două obiecte de pe strada Alba-Iulia. CSJ a decis că terenurile respective au fost atribuite în folosinţă Direcţiei Construcţii Capitale, iar Gonvaro-Con nu are temei legal de a pretinde la recepţionarea pe numele său a construcţiilor edificate pe un teren care nu îi aparţine.

În anii 2012-2013 Gonvaro-Con a avut un litigiu cu o altă companie de construcţii – Ago-Dacia din cauza unei datorii de peste 1,5 milioane de lei, în conformitate cu prevederile unei tranzacţii de împăcare semnată încă în 2008. Judecătoria sectorului Buiucani a dat câştig de cauză Ago-Dacia la 19 iunie 2012, iar Curtea Supremă de Justiţie a menţinut în vigoare decizia, la 11 aprilie 2013.