Alba Iulia 75/22

Complexul locativ Alba Iulia, situat pe strada Alba Iulia 75/22, este construit de compania de construcţii Basconslux SRL în baza autorizației de construire nr. 189 din 16.05.2014 eliberată de Primăria mun. Chișinău firmelor Basconslux SRL şi Răducan-S.P. ÎI. Documentul prevede construirea unui complex locativ cu obiective de menire social-culturale şi parcare auto.

Despre companie

Basconslux SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) la data de 08.04.2003. Compania are doi fondatori: Madan Nicolae Vladimir (60%) și Madan Vladislav Nicolae (40%). Directorul companiei este Madan Nicolae Vladimir.

La data de 24.01.2016, potrivit CÎS, Basconslux avea un capitalul social de 12.303.752 de lei.

Licențe de activitate

Basconslux deține licențe, eliberare de Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei, pentru două genuri de activitate:

Licența A MMII – 028618, valabilă până la 29.05.2018, pentru ”Construcţiile de clădiri şi construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări”;

Licența A MMII – 046010, valabilă până la 19.10.2019, pentru ”Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări”.

Datorii

La 01.08.2013, potrivit Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS), Basconslux avea restanţe faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 2.405.378 lei. În 2014, datoriile companiei față de bugetul asigurărilor sociale de stat se cifrau la circa 1,5 mln. lei, pe când în 2015 – la circa 2 mln. lei.