Ministerul Finanțelor explică cine și în ce condiții va plăti impozitul pe avere

impozit pe avere moldova

La 1 iulie anul curent au intrat în vigoare prevederile Titlului VI1 al Codului Fiscal – impozitul pe avere, adică impozitul aplicat asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor). Recent, Ministerul Finanțelor a explicat cine și în ce condiții devine plătitor al impozitului pe avere.

Persoanele fizice care deţin în proprietate bunurilor imobiliare (unul sau mai multe)  cu destinaţie locative (cu excepţia terenurilor) pe teritoriul Republicii Moldova, care au o suprafaţă mai mare de 120 m2 şi valoarea estimată, apreciată de către organele cadastrale teritoriale ce depăşeşte1,5 milioane de lei, vor plăti impozitul pe avere.

Exemple:

Exemplul 1: Persoana fizică „X” deţine doar o casă cu o valoare estimată de 1330664,0 lei şi o suprafaţă de 286.05 m2.

Răspuns: Bunul imobiliar deţinut nu întruneşte ambele condiţii specificate la Titlul VIdin Codul fiscal, adică, valoarea acestuia este mai mică de 1,5 mil. lei, respectiv persoana „X” nu va achita impozitul pe avere.

Exemplul 2: Persoana fizică „Y” deţine doar un apartament cu o valoarea estimată de 1,7 mln lei  şi o suprafaţă de 115 m2.

Răspuns: Bunul imobiliar deţinut nu întruneşte ambele condiţii specificate la Titlul VIdin Codul fiscal, adică, suprafaţa bunului imobiliar este mai mică de 120 m2, respectiv  persoana „Y” nu va achita impozitul pe avere.

Exemplul 3: Persoana fizică „Z” deţine 2 apartamente. Primul apartament are o valoarea estimată de0,85 mln lei  şi o suprafaţă de 75 m2, iar al doilea apartament are o valoarea estimată de 0,65 mln lei  şi o suprafaţă de 55 m2 .

Răspuns: Bunurile imobiliare deţinute au în total o valoarea estimată de 1,5 mln lei   (0,85 mln lei  +0,65 mln lei) şi o suprafaţă totală de  130 m2 (75 m2+55 m2). Respectiv se întrunesc ambele condiţiile specificate la Titlul VIdin Codul fiscal, respectiv persoana „Z” urmează să achite impozitul pe avere.

Baza impozabilă a bunurilor imobiliare constituie valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale. Dacă bunul imobiliar este obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) sau a unui contract de leasing financiar, obiect al impunerii va constitui diferenţa pozitivă formată între valoarea estimată a bunului imobiliar şi suma rămasă pînă la stingerea totală a creditului sau contractului de leasing financiar, în cazul în care aceasta corespunde criteriilor specificate mai sus.

Exemple:

Exemplul 4: Persoana fizică „X” deţine 2 apartamente. Primul apartament are o valoarea estimată de 1 mln lei  şi o suprafaţă de 110 m2, iar al doilea apartament are o valoarea estimată de 0,65 mln lei  şi o suprafaţă de 55 m2 .

Răspuns: Valoarea impozabilă a bunurile imobiliare deţinute va constitui 1,65 mln lei (1 mln lei  + 0,65 mln lei).

Exemplul 5: Persoana fizică ,,Y” deţine o casă care este obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) cu o valoarea estimată a bunului imobiliar fiind de 2 mln. lei iar suprafaţa constituie 180 m2.

La situaţia din 1 noiembrie 2016, suma rămasă pînă la stingerea totală a creditului constituie 0,7 mln.lei.

Răspuns: Valoarea impozabilă a bunului imobiliar deţinut va constitui 1,3 mln. lei (2 mln. lei – 0,7 mln.lei).

Cota impozitului aplicată asupra bazei impozabile constituie 0,8 %. Calcularea impozitului pe avere şi prezentarea avizelor de plată se va efectua de către oficiile fiscale teritoriale în termen de pînă la 10 decembrie pentru situaţia existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune (adică 2016). Impozitul pe avere urmează a fi achitat în termen de pînă la 25 decembrie a anului de gestiune.

Exemple:

Exemplul 6: Persoana fizică „X” deţine 2 apartamente. Primul apartament are o valoarea estimată de0,85 mln lei  şi o suprafaţă de 75 m2, iar al doilea apartament are o valoarea estimată de 0,65 mln lei  şi o suprafaţă de 55 m2 .

Răspuns: Suma impozitul pe avere va constitui 12.000 lei [(0,85 mln lei  + 0,65 mln lei) *0,8%)].

Exemplul 7: Persoana fizică ,,Y” deţine o casă care este obiect al unui credit imobiliar (ipotecar). cu o valoarea estimată a bunului imobiliar fiind de 2 mln. lei iar suprafaţa constituie 180 m2.

La situaţia din 1 noiembrie 2016, suma rămasă pînă la stingerea totală a creditului constituie 0,7 mln.lei.

Răspuns: Suma impozitul pe avere va constitui 10.400 lei [(2000000-700000)*0,8%)].

Exemplul 8:  La data de 15 decembrie 2016 persoana fizică ,,X  devine proprietar al unei case cu o valoarea estimată de 1,6 mln. lei  şi o suprafaţa de130 m2.

Răspuns: Bunul imobiliar respectiv nu va deveni obiect al impunerii pentru anul 2016, impozitul pe avere urmînd a se achita începînd cu anul 2017, în cazul în care la situaţia din 01 noiembrie acesta va fi în proprietatea persoanei date.

Sursa: Ministerul Finanțelor