Basimobil Grup SRL, în dificultate financiară

basimobil

Compania de construcții Basimobil Grup SRL se află în procedură accelerată de restructurare. Administratorul provizoriu al firmei afirmă că procedura în cauză nu modifică condițiile contractelor de investiții în blocul locativ din str. Maria Drăgan 38/3 din mun. Chișinău, urmând a fi realizate integral.

La 5 noiembrie 2014, Curtea de Apel Chișinău a dispus intentarea procedurii accelerate de restructurare față de SRL Basimobil Grup, fiind desemnată în calitate de administrator provizoriu ÎI Selevestru Irina, în persoana Irinei Selevestru. În calitate de creditori garantați cu creanțe au fost admise 73 de persoane fizice și o persoană juridică – BC Victoriabank SA.

La 24 decembrie 2014, reprezentantul investitorilor persoane fizice în construcția blocului locativ din str. Maria Drăgan 38/3 a contestat dreptul preferențial și calitatea de creditor garantat a BC Victoriabank SA. La 14 ianuarie a.c., Curtea de Apel Chișinău a admis contestația persoanelor fizice și a respins cererea Victoriabank de a fi recunoscută în calitate de creditor garantat în partea garantării stingerii creanței înaintat din contul a mai multor apartamente din blocul situat pe str. Maria Drăgan 38/3.

Victoriabank a atacat însă această hotărârea la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Potrivit băncii, prin includerea persoanelor fizice în tabelul definitiv cu creanță garantată îi sunt lezate interesele ca unic posesor legal al garanțiilor și drepturilor reale asupra bunurilor Basimobil Grup. În plus, banca a menționat că o parte din persoanele fizice respective nu și-au respectat integral obligațiunile de plată față de ea. La 1 aprilie a.c., CSJ a respins recursul Victoriabank.

Adunarea creditorilor

Între timp, la 18 ianuarie a.c., a avut loc adunarea creditorilor Basimobil Grup la care a fost aprobat planul procedurii accelerate de restructurare. La 5 februarie Curtea de Apel a aprobat procesul verbal al adunării creditorilor. Prin această hotărâre s-au ridicat toate sechestrele, alte măsuri de asigurare, grevările, inclusiv drepturilor de gaj aplicate asupra bunurilor Basimobil Grup și s-a dispus valorificarea liberă a acestora de către debitor. S-au modificat creanțele și drepturile creditorilor și ale celorlalte părți interesate conform prevederilor planului, etc.

BC Victoriabank SA, care deține un titlu de creanță garantată în sumă de peste 29 de milioane de lei în baza unui contract de credit semnat la 22 decembrie 2011, a atacat însă la CSJ hotărârea instanței de insolvabilitate în partea ce ține de ridicarea grevărilor, inclusiv drepturilor de gaj asupra bunurilor Basimobil Grup și valorificarea liberă a acestora de către debitor. Banca consideră că aceste măsuri lezează grav interesele sale ca creditor garantat asupra bunurilor Basimobil Grup. ”Înlăturarea creditorului garantat BC Victoriabank SA de la activitatea de comercializare a bunurilor imobile intră în contradicție cu stipulările contractuale și cu normele juridice, ceea ce indică că instanța a tratat cu superficialitate materialele dosarului”, susține reprezentantul băncii.

Pe de altă parte, Irina Selevestru a declarat că planul de restructurare a Basimobil Grup a fost acceptat și votat inclusiv de către creditorul garantat Victoriabank, fără ca acesta să invoce anumite obiecții asupra conținutului planului. Mai mult, ea a menționat că planul a fost executat deja în partea stabilită de plăți pentru trimestrele I și II ale anului 2015.

La 29 aprilie a.c., Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al CSJ a respins recursul Victoriabank și a menținut hotărârea Curții de Apel Chișinău prin care a fost confirmat planul procedurii accelerate de restructurare a SRL Basimobil Grup.

Blocul locativ din str. Maria Drăgan 38/3, dat în exploatare

Administratorul provizoriu Irina Selevestru a declarat pentru laetaj.md că în tabelul creanţelor înaintate faţă de debitorul SRL Basimobil Grup au fost incluse persoanele care au depus cererea de validare a creanțelor și au făcut dovada achitării sumelor.

”Procedura accelerată de restructurare nu modifică condițiile contractelor de investiții și urmează să fie realizate integral. Blocul locativ situat pe strada Maria Drăgan 38/3 este recepționat, dat în exploatare, procesul verbal de recepție fiind semnat de toate organele și, în curând, urmează să fie înregistrat la ÎS Cadastru. Investitorii care nu au achitat integral costul apartamentelor trebuie să-l achitate pe contul de acumulare deschis și gestionat de administrator”, a precizat Irina Selevestru.

Basimobil Grup a fost fondată la 20 decembrie 2005. Singurul fondator al întreprinderii, potrivit Camerei Înregistrării de Stat, este Inga Cazan. Capitalul social subscris al întreprinderii este de 6.132.295 de lei.

LaEtaj.md